Vi är här för att hjälpa dig!

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Du ska nå dina mål i skolan. 

Vi erbjuder läxhjälp och extra stöd i din skolgång. Det spelar ingen roll vilken nivå du ligger på eller hur högt du siktar. Med tid och hjälp av våra duktiga pedagoger hjälper vi dig att nå dit du vill. De flesta som söker sig till oss behöver hjälp med svenska, matematik och engelska. Om du behöver utöka ditt ordförråd eller bli tryggare med geometriska figurer hjälper vi dig med det. Men vi anpassar oss efter dina behov och erbjuder självklart hjälp i de ämnen just du behöver stöd i.

Efter de önskemål och behov du har hittar vi den perfekta hjälpläraren för dig. Tillsammans med din lärare jobbar du långsiktigt för att kunna nå dina mål.

Du väljer själv vilka tider du vill plugga på. Vill du träffa din lärare en kväll i veckan, eller kanske två? Vill du inte att det ska krocka med en annan kvällsaktivitet? Vi är flexibla och anpassar oss alltid efter dina behov och kommer hem till dig just de tider som du efterfrågar.